• 22 06 42 00
  • salg@evercom.no

Møterom

Home / Møterom


Inspirasjon og samhandling!

Et møterom skal bidra til kreativitet, læring, kommunikasjon og samhandling.
Med velfungerende utstyr fra Evercom er grunnlaget til stede for gode møter.


Ring oss på 22 06 42 00 for mer informasjon!

FLEXIROM & GRUPPEROM
Mindre fleksirom og gruperom
MØTEROM
Integrerte løsninger
MØTEROM
Budsjettpakker
MØTEROM
Styring av lyd, lys og bilde
MØTEROM
Flerfunksjonsløsninger
Møterom
Interaktive projektorer