• 22 06 42 00
  • salg@evercom.no

Prosjekt Høvik skole

Home / Prosjekt Høvik skole


Klasserom og auditoriumProsjekt Nye Høvik skole

Høvik skole er en barneskole i Bærum kommune. Skolen har siden starten i 1897 vært bygget ut en rekke ganger og høsten 2013 tok skolen i bruk sitt hittil nyeste og mest moderne bygg.

Evercom leverte SMART Boards med ultrakortkasterprojektorer til samtlige klasserom samt interaktiv talerstol til auditoriet. I alle klasserom er det levert lydanlegg og tilkoblingspanel.

Mer informasjon ta kontakt !